Onthulling renovatie monument Verzetsplantsoen

Op maandag 25 april wordt om 16.00u op het Verzetsplantsoen het gerenoveerde monument ter herinnering aan Geertje Pel-Groot onthuld.

Lang geleden werd een fontein in een hoek van het verzetsplantsoen door een Zaans ondernemer geschonken aan de Zaanse Gemeenschap. Het was een fontein ter nagedachtenis aan Geertje Pel-Groot, de vrouw die een Joodse baby onderdak verschafte tot zij werd verraden. De baby werd in veiligheid gebracht en overleefde de oorlog. Mevrouw Pel stierf in Ravensbrück . In overleg met alle betrokkenen is de fontein herschapen tot bloemperk en is er een nieuwe tekst bij het monument gemaakt.

Het bloemperk en de tekst zal tijdens een korte plechtigheid worden onthuld op maandagmiddag 25 april om 16.00 aan het Verzetsplantsoen. De familie van Geertje Pel zal daarbij  aanwezig zijn en de wethouder voor monumenten Addy Verschuren, zal de tekst onthullen. Ieders aanwezigheid wordt daarbij op prijs gesteld.

Op 26 april om half tien ’s morgens herdenkt basisschool De Westerkim Geertje Pel-Groot in de Vermaning aan de Westzijde in Zaandam.