Nationaal Comité 4 & 5 mei  

Op de website van het Nationaal Comité 4 & 5 mei vind je naast het ieder jaar gekozen jaarthema informatie over actuele campagnes, onderzoeken, subsidie- en lesmogelijkheden.

Open Joodse Huizen

Tijdens Open Joodse Huizen vertellen we elkaar verhalen over het joodse leven in en om de Tweede Wereldoorlog. Open Joodse Huizen is een programma van het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met lokale organisaties en particulieren.

Hannie Schaft

Dat ook vrouwen tijdens de Tweede Wereld oorlog deelnamen aan het gewapende verzet hadden de Duitsers niet verwacht. Vrouwen hielden zich in hun denkbeelden alleen met de verzorging van hun echtgenoten en kinderen bezig. Hannie Schaft, de bekendste vrouw in het Verzet, was daarvan het levende voorbeeld.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

De website van Kamp Westerbork, het bekendste doorgangskamp voor Nederlanders die door de Duitsers naar de concentratiekampen werden getransporteerd

Tweede Wereldoorlog

Tweedewereldoorlog.nl streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog op internet. Voor een zeer brede doelgroep: van kinderen die een werkstuk voorbereiden tot ouderen die terugblikken op een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat hun eigen verleden raakt. Met een telkens wisselende online tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is Tweedewereldoorlog.nl de centrale plek voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.

Monumenten Spreken

Dat de mens sterfelijk is weten we. Maar soms is er een generatie waarvan het verhaal dusdanig belangrijk is, dat de overlevering ervan gewaarborgd moet worden. Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt behoren tot die generatie. Een gebeurtenis die zoveel impact heeft gehad op de samenleving, dat het verhaal moet worden doorverteld tot in lengte van dagen. Die generatie sterft uit. Stichting Monumenten Spreken legt de verhalen van ooggetuigen vast met als duidelijke afkadering het verhaal achter de 27 oorlogsmonumenten die de Zaanstreek rijk is. Op 5 mei 2015 komen deze 27 films met een educatief programma voor basis- en middelbare scholen op de site van het Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Zaanstad.

Verzetsmuseum Amsterdam

In het Verzetsmuseum Amsterdam roept een decor van nagebouwde straten en wandvullende foto’s de sfeer op van de oorlogsjaren. Authentieke voorwerpen, foto’s, documenten, film- en geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van mensen in oorlogstijd; verhalen over het uitzonderlijke én het alledaagse.

Anne Frank Huis

De website over Anne Frank geeft een mooi beeld van de bekendste verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog

Nederlands Auschwitz Comité

Op deze website vind je onder andere een virtuele rondleiding door het Nederlands Paviljoen over de vervolging en deportatie van joden in Nederland.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

De website is gewijd aan de herdenking van het protest van Amsterdammers tegen de deportatie door de Duitsers van joodse stadsgenoten.

Walraven van Hall-Bankier van het Verzet

Hele mooie website over het leven van Walraven van Hall gemaakt door het Verzetsmuseum. Uitermate geschikt voor leraren in het basisonderwijs om lesmateriaal te downloaden.