Monumenten Spreken.

In 2011 werd de stichting Monumenten Spreken opgericht om documentaires te maken over 28 Oorlogs- en Verzetsmonumenten in de Zaanstreek. Opzet was om zoveel mogelijk getuigen, vaak al op hoge leeftijd, aan het woord te laten. Dat is gelukt met heel veel inzet van een gemotiveerd team.

In drieënhalf jaar spraken de medewerkers meer dan honderd ooggetuigen waarna de kern van hun verhaal op film werd vastgelegd. Bij elke documentaire werd een passende lesbrief gemaakt die erop gericht is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog aan de hand van verhalen dichtbij, inzichtelijk te maken.

Na het afronden van de laatste films is de stichting Monumenten Spreken opgeheven en zijn de films in 2015 voor het verder beheer overgedragen aan het 4 en 5 mei Comité Zaanstad. Via haar website zijn alle films beschikbaar om in scholen en elders te draaien.

Eventueel kunnen scholen zich voor ondersteuning via het Fluxus Cultuurmenu melden. Het 4 en 5 mei Comité draagt dan zorg voor een gastlesgever.