[av_revolutionslider id=’1′]

Doelstelling 4 en 5 mei Comité Zaanstad

Blijvende aandacht voor vrijheid

De vrijheid waarin we nu leven lijkt vanzelfsprekend, maar is dat allerminst. Die vrijheid is in de Tweede Wereldoorlog hard bevochten. Een gevecht voor vrijheid die sommigen met hun leven hebben moeten bekopen.

Als je kijkt naar het wereldtoneel wordt dat gevecht voor vrijheid nog dagelijks gevoerd. Daarbij leveren ook ‘onze jongens en meisjes’ tijdens VN-missies hun bijdrage. En betalen voor die bijdrage soms een zware tol. Maar ook de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan verandert.

Dat vraagt om alertheid. Omdat we in Nederland met zijn allen een afspraak hebben gemaakt die is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het belang van herdenken en bewustwording.
Als 4 en 5 mei Comité Zaanstad hebben we onszelf daarom twee duidelijke doelen gesteld:

  • Verankering in de Zaanse samenleving van een blijvend eerbetoon aan hen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid hebben gegeven;
  • Jonge mensen van nu laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit doen we door ze bewust te maken van de begrippen vrijheid, vrede, gerechtigheid en wat het betekent als je zelf gediscrimineerd wordt

Met name het tweede punt zien we als één van onze belangrijkste taken. Een situatie zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog mag namelijk nóóit meer voorkomen.