Eerste keer Open Joodse Huizen in Zaanstad

Ongeveer 340 mensen bezochten de zeven open joodse huizen op dinsdag 3 mei. Een succesvolle primeur voor de Zaanstreek. Niet alleen waren de vertelde verhalen over onderduik, verzet en Joodse families heel interessant en informatief, ook de bezoekers vertelden nieuwe details of hadden zelf ook verhalen. Volgend jaar komt er zeker een vervolg.

Dan dienen zich ook alweer andere huizen aan. Wel werd opgemerkt dat het ook gaat om huizen van verzet, want ook onderduik organiseren is een vorm van verzet en beslist niet vrij van gevaar. Die verbreding zal dan vorm worden gegeven onder de noemer ‘Open Joodse Huizen’ en ‘Huizen van Verzet’. Bij organisatie hiervan is wel meer ondersteuningnodig, want het is beslist een tijdrovende klus om samen met een spreker, ceremoniemeester en bewoners een goede organisatie op te zetten.

Per huis zijn zeker 4 mensen nodig voor een succesvol verloop.
Bent u geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Stuur dan een mail naar info@4en5meizaanstad.nl