Clairy Polak spreekt over Joods verzet op 17 maart

In de bijeenkomstenserie Helden & Schurken worden jaarlijks verzetsmensen geïnterviewd door Clairy Polak. Dit jaar is het thema Joods verzet. Het is onderbelicht dat relatief veel Joden een actieve rol hebben gespeeld in het verzet. Drie directbetrokkenen waren ondanks hun hoge leeftijd bereid hierover te spreken in Verzetsmuseum Amsterdam.

De geïnterviewden op 17 maart zullen zijn:

Salvador Bloemgarten (1924), organiseerde op het Vossius Gymnasium in Amsterdam een staking tegen het ontslag van de Joodse docenten. Zijn oudere broer Rudi nam deel aan de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam op 27 maart 1943 en werd daarvoor gefusilleerd. Salvador overleefde als onderduiker de oorlog.

Max Léons (1921) overtuigde zijn ouders in juli 1942 om onder te duiken. Hij kwam begin 1943 terecht in het grotendeels gereformeerde Drentse dorp Nieuwlande, waar hij onder de schuilnaam Nico actief werd in het verzet. Met domineeszoon Arnold Douwes organiseerde hij in de wijde omgeving de onderduikhulp, als deel van de organisatie van de beroemde verzetsstrijder Johannes Post.  Ze redden honderden Joden – voornamelijk kinderen – het leven.

 Philip Rümke (1923) was actief in de Westerweelgroep. Joop Westerweel, voor de oorlog leraar van De werkplaats in Bilthoven, en zijn oud-leerling Rümke, waren niet Joods, maar veel leden van de groep wel. De verzetsgroep kwam voort uit de vooral Duits-Joodse zionisten in Loosdrecht: de Palestinapioniers. De Westerweelgroep organiseerde ontsnappingen van Joden uit bezet Nederland, met het doel naar Palestina te gaan.

Donderdag 17 maart, 15.30 -17.00 uur in Verzetsmuseum Amsterdam.

Toegang: € 12,50; museumkaart, Vrienden  van het Verzetsmuseum en NIOD en lezers van Historisch Nieuwsblad € 10,–. Gratis op vertoon van een studentenkaart.

Reserveren via: lezingen@verzetsmuseum.org