Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet 30 april 2022

De werkgroep Open Joodse Huizen is in januari gestart om te bespreken hoe en waar het toch mogelijk is om dit jaar aandacht te schenken aan de onderduik en het verzet. De afgelopen twee jaar maakten de maatregelen voor Corona het niet mogelijk iets te organiseren. Ook dit jaar zijn we nog niet van Corona af. We willen de bewoners van de huizen niet vragen veel mensen toe te laten en hun huis open te stellen. We kiezen dit jaar voor 3 bijeenkomsten op grotere locaties zodat we de dan geldende coronamaatregelen kunnen respecteren.

De drie locaties zijn:

Grote Kerk Westzaan
De sprekers zijn Salo Muller en Theo Valk. Salo Muller heeft een aantal weken in Westzaan ondergedoken gezeten bij Theo Valk in huis. Theo kent Salo vooral als Jopie zoals hij toen genoemd werd. Hoe is het om als kind bij vreemden in huis ondergebracht te worden en hoe ervaar je dat als je als kind een vreemde in huis krijgt. Een mooi perspectief van twee kanten.

Kantine Tate and Lyle, Lagedijk 5, Koog aan de Zaan
Dit verhaal gaat over het verzet dat al snel na de start van de oorlog ontstond. Een grote groep mensen waaronder de toenmalige directeur van het bedrijf en vele mensen in de omgeving werden bekend onder de naam de Stijkelgroep. Als eerste wordt de film van Monumenten Spreken vertoond over de Stijkelgroep. Daarna vertellen Lida Sanders en Jeroen Breeuwer het verhaal van het echtpaar Ero.

De Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80, Zaandam
In de Vermaning hangt het monument van Geertje Pel. Het verhaal dat hier verteld wordt door Ronald van Rooij gaat over de familie Eisendraht. Henk Bouman verteld over de acties die bij Maison Essence, de Zaandamse fabriek van Polak & Schwarz werden opgepakt. Het bedrijf krijgt in de oorlog snel te maken met de beperkende maatregelen van het naziregime. De bijeenkomst start met de film van Monumenten Spreken over Maison Essence.

De bijeenkomsten worden gehouden op zaterdag 30 april en starten om 10.30 uur.