voorzitter-4mei-5mei-comite

Nieuwe voorzitter voor het 4 en 5 mei Comité Zaanstad

Onno Hoekmeijer hoefde niet lang na te denken voordat hij ‘ja’ zei op de vraag of hij Els Veenis-Kaak als voorzitter van Het Stedelijk Comité 4 en 5 mei Zaanstad op wilde volgen.

In samenwerking met het Comité en met de plaatselijke atletiekverenigingen organiseerde Onno het afgelopen jaar de Bevrijdingsvuurestafette die vanuit Wageningen naar Zaandam werd gebracht. Ook was hij heel actief voor het project Monumenten Spreken dat nu onderdeel is geworden van Het Stedelijk Comité 4 en 5 mei Zaanstad. Eén van zijn eerste prioriteiten als nieuwe voorzitter is dan ook het verzilveren van het harde werk dat het team van Monumenten Spreken heeft verricht om 28 prachtige mini-documentaires te maken en een daarbij behorend lespakket. Dat vraagt om actieve betrokkenheid van de scholen, die de films en lesbrieven en geadopteerde monumenten structureel in de armen zouden moeten sluiten.

“Het is zo leerzaam voor de jongeren om te weten wat er gebeurde in die rampjaren 40-45 en vooral ook te beseffen dat de oorlogen van vandaag nog steeds zoveel dood en ellende veroorzaken, vooral omdat er net als in die jaren 40-45 in die landen dictators aan de macht zijn. De komst van vele vluchtelingen naar Europa en dus ook naar ons land is daar het gevolg van en daar hebben wij een rol bij te spelen, want die mensen zijn van huis en haard verdreven en hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Vluchten doe je niet zo maar!

Die koppeling met ‘onze’ oorlogsjaren moet worden gelegd, zodat vooral jongeren daarvan leren. Onderwijs heeft trouwens altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. Ik stond net als mijn vrouw en één van mijn dochters voor de klas en werkte vele jaren vanuit de gemeente voor het Zaanse onderwijs. Verenigings- en bestuurswerk heb ik jarenlang gedaan in Zaanstad, zowel voor de vakbeweging, de sport en de kunst en nu dan voor Het Stedelijk Commité 4 en 5 mei Zaanstad. Ik wil graag de op gang gebrachte energie in de Zaanstreek benutten om met elkaar het herdenken, herinneren en vieren inhoud te blijven geven. Over de functies van het stedelijk comité gaan we de komende maanden spreken, maar ik denk zeker meteen aan onderwerpen die al jaren de aandacht vragen zoals een nadrukkelijker waardering voor Walraven van Hall, het herstel van de oude synagoge aan de Gracht en het stimuleren van het plaatsen van de struikelstenen en het houden van open Joodse huizen op 4 mei, zoals dat in Amsterdam ook succesvol verloopt. Misschien moeten we ook werken aan een fraaie kalender met foto’s en data die voor de oorlogsgeschiedenis van de Zaanstreek karakteristiek zijn en waard om actief aan te worden herinnerd.”

Zomaar een aantal ideeën van Onno Hoekmeijer die vol inspiratie en enthousiasme is begonnen aan zijn tijd als voorzitter van het Stedelijk Comité 4 en 5 mei Zaanstad.