Herdenking Joodse slachtoffers in Zaandam

Op vrijdag 4 mei herdenkt Zaanstad de Joodse inwoners die in Tweede Wereldoorlog omkwamen. De herdenking begint 14.00 op het Joodse Kerkhof aan de Westzanerdijk in Zaandam.

17 januari 1942
Op 14 januari 1942 kregen 270 Joodse inwoners van Zaandam en 98 stateloze Joden het bevel zich voor te bereiden op vertrek. Op 17 januari werden ze gedeporteerd naar Amsterdam en doorgangskamp Westerbork. Beiden het voorportaal van de dood. De andere voormalige Zaangemeenten troffen in maart en april van dat jaar hetzelfde lot.

Eerste gemeente in Nederland
Zaandam was de eerste gemeente in Nederland buiten Amsterdam van waaruit Joden werden gedeporteerd naar het getto in Amsterdam en het doorgangskamp Westerbork. De felheid van de Februaristaking in 1941, de korte treinverbinding met Amsterdam en de fanatieke NSB-burgemeester Van Ravenswaay worden gezien als de oorzaak van deze twijfelachtige eer die Zaandam te beurt viel.

171 Joodse slachtoffers
Van de afgevoerde Zaanse Joodse burgers kwamen 171 om in de concentratiekampen. In 1990 onthulde Prins Bernhard het monument voor deze slachtoffers van de Holocaust. Het is een boek met de namen van de 171 omgekomen Joodse burgers van de voormalige Zaangemeenten. Iedere week wordt een pagina omgeslagen van het boek dat in het Stadhuis van de gemeente Zaanstad ligt.

Herdenking: 4 mei om 14.00 uur in Zaandam
Op vrijdag 4 mei spreekt wethouder J. Olthof namens de gemeente Zaanstad. Voorzitter van het Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Zaanstad, Els Veenis-Kaak, leest de namen van de slachtoffers voor, van de deze week opengeslagen pagina van het boek. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de herdenking om 14.00 uur op de Westzanerdijk 310-312 in Zaandam.