Gerrit is dood

Gerrit van den Nieuwendijk is overleden.

Te vroeg overleed Gerrit van den Nieuwendijk na een kort ziekbed.
Gerrit was een markant lid van het 4 en 5 mei comité Zaanstad en het kerncomité van Koog-Zaandijk

foto: Menno de Haas

Met name in dat laatste comité was hij jaarlijks met de schoolleerlingen bezig gedichten voor te bereiden voor de 4 mei herdenking. Ruim twaalf jaar was Gerrit lid van het 4 en 5 mei comité, waar hij trouw elke vergadering bijwoonde en speciale inbreng had.

Een van zijn laatste wapenfeiten was de organisatie van de herdenking van de Kristalnacht in samenwerking met de Fabriek.

Zonder Gerrit moeten we verder; wij betreuren dat zeer en zullen hem missen.

Namens het Dagelijks Bestuur van het 4 en 5 mei comité,

Herman, Timna en Onno