Een mooie samenwerking: ‘Voorwerpen en hun verhaal’

Ook in 2018 is er weer het Basisscholen project “Voorwerpen en hun verhaal” ter gelegenheid van de 4-5 mei herdenkingen.

In mei 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland in zijn geheel bevrijd werd. Daarmee kwam een eind aan de Tweede Wereld Oorlog in Nederland. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van Kerken Krommenie en Assendelft toen de samenwerking gezocht met het 4-5 mei Comité Krommenie, het Historisch Genootschap Crommenie  het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland en de Aircraft Recovery Groep 1940-1945.
Al deze partijen organiseerden een tentoonstelling rond “voorwerpen en hun verhaal”. Inwoners van Krommenie en Assendelft vertelden kinderen hun persoonlijke oorlogsverhalen op basis van voorwerpen uit de oorlogstijd.

Ook dit jaar organiseren wij dit evenement weer voor groep 7 en combi klassen van het basisonderwijs. Wanneer een school zich opgeeft voor een exclusief bezoek aan dit project wordt de klas uitgenodigd om bloemen te leggen bij de oorlogsmonumenten aan weerszijden van het voormalige Gemeentehuis in Krommenie. Daarna wordt in de naastliggende Nicolaaskerk het project voortgezet. Nadat er kleine groepjes zijn ingedeeld beginnen we met 5 rondleidingen/verhalen van 10 minuten langs de tentoongestelde voorwerpen. Deze rondleidingen worden meestal verzorgd door mensen met persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens de tweede wereldoorlog. Na een korte pauze is er vervolgens een collectief verhaal over de omgeving tijdens de oorlog en uitleg over de nabijgelegen oorlogsmonumenten.

Per ochtend ontvangen we aansluitend twee groepen.
Het project vindt plaats tussen 9 en 26 april a.s.

Het bezoek kan op school worden gecombineerd met de films van “Monumenten spreken” en wel met name die over de monumenten in de directe omgeving. De tentoonstelling sluit aan bij het venster De Tweede Wereldoorlog: Bezetting en Bevrijding uit de Canon van Nederland (www.entoen.nu/tweedewereldoorlog).

Scholen in Krommenie en Assendelft kunnen deelnemen aan dit project. Voor een persoonlijke toelichting kunt u mailen met wim.elbers@tiscali.nl.

Namens de deelnemende organisaties,

Wim Elbers