Website Joods Monument aangepakt

De website www.joodsmonumentzaanstreek.nl heeft een ingrijpende gedaanteverwisseling ondergaan. De afgelopen maanden is hard gewerkt om deze unieke site een nieuw uiterlijk te geven en de inhoud flink aan te vullen. De make-over was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke site als gevolg van verouderde programmatuur dreigde in te storten.

Het Joods Monument Zaanstreek bevat lemma’s over zowel alle joodse inwoners van de negen voormalige Zaangemeenten gedurende de Tweede Wereldoorlog als de joodse onderduikers in de Zaanstreek. In de regio woonden begin 1942 volgens de nazi’s 314 joden. Van hen zouden er 184 de oorlog niet overleven. Rond de tijd dat de joodse inwoners de Zaanstreek moesten verlaten, kwamen de eerste onderduikers deze kant op. Onbekend is hoeveel van hen hier in totaal verbleven -er kon tijdens de oorlog uiteraard geen complete administratie worden bijgehouden-, maar de onderzoekers van het Joods Monument Zaanstreek hebben inmiddels de identiteit achterhaald van ruim vierhonderd mensen die voor korte of lange tijd een relatief veilige schuilplaats vonden in de Zaanstreek. De meesten van hen maakten de bevrijding mee.

Al deze meer dan zevenhonderd mensen hebben via het Joods Monument Zaanstreek eigen, veelal uitgebreide lemma’s gekregen. Vaak was het mogelijk hen ook figuurlijk een gezicht te geven, via opgespoorde en/of ter beschikking gestelde foto’s. Daarnaast is op het digitale monument veel informatie te vinden over hun omstandigheden rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De combinatie van verhalen, foto’s en achtergrondinformatie over zowel de oorspronkelijke bewoners als de onderduikers maken de website uniek in Nederland. In geen enkele andere gemeente is de gecombineerde digitale geschiedschrijving over inwoners, vluchtelingen en hun helpers zo uitgebreid vastgelegd. Het Joods Monument Zaanstreek is dan ook een dankbare bron van informatie voor betrokkenen, journalisten, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Mede om die reden heeft de Koninklijke Bibliotheek  www.joodsmonumentzaanstreek.nl opgeslagen als digitaal erfgoed.

Nog altijd ontvangen de beheerders van het Joods Monument Zaanstreek met grote regelmaat nieuwe informatie die voor de site van belang is. De komende tijd zullen er dan ook veel gegevens aan de site worden toegevoegd. Op de website en het daaraan gekoppelde twitteraccount is nu in één oogopslag te zien welke nieuwe informatie is verwerkt.

Om de toekomst van dit initiatief te waarborgen is begin 2016 een stichting geformeerd. De ingrijpende vernieuwing van de site werd mogelijk dankzij een aantal fondsen en de inzet van een groep vrijwilligers.