Nationale Straatvoetbaldag!

Begin 2008 heeft de SVBN tezamen met de voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie 5 mei uitgeroepen tot Nationale Straatvoetbaldag, als symbool voor vrijheid, respect, samenspel en plezier. Op deze dag vindt traditioneel de aftrap plaats van de Nationale Straatvoetbalkampioenschappen en worden in alle deelnemende wijken voorrondes georganiseerd. Naast leuke en spannende straatvoetbalwedstrijden moet dit evenement worden gezien als één groot (wijk)feest waarin muziek, dans, eten, plezier en onderlinge communicatie net zo belangrijk zijn.

In 2008 vond de eerste ‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ plaats en werden in 36 krachtwijken in Nederland straatvoetbalevenementen georganiseerd. Bij de laatste editie participeerden ruim 231 wijken in 25 deelnemende gemeentes. De Nationale Straatvoetbaldag is in Nederland een uniek project en tegelijkertijd het grootste evenement in zijn soort.

ORGANISATIE VAN BINNENUIT

Met de Nationale Straatvoetbaldag wil de SVBN een bijdrage leveren aan het bestrijden van de problemen die er bestaan binnen de wijken in Nederland. Hierbij dient met name gedacht te worden aan de beperkte sociale binding en de (buurt)integratieproblematiek die er speelt. Zij gebruikt daarvoor straatvoetbal gecombineerd met muziek, dans en cultuur. De SVBN is van mening dat straatvoetbal een laagdrempelig en effectief instrument is om de sociale samenhang en eenheid in de Nederlandse wijken te vergroten.

De Nationale Straatvoetbaldag is uniek omdat de buurt het evenement zelf organiseert, wat bevorderlijk is voor de sociale binding. Door de organisatie lokaal te laten plaatsvinden stimuleert de SVBN buurtbewoners met elkaar in contact komen om het evenement samen van de grond te kunnen tillen. Mede door deze functionele en ongedwongen communicatie wordt het onderlinge begrip aanzienlijk vergroot.

HET MOTTO

Het motto van de SVBN is: ‘schop de bal, schop geen rotzooi!’, een credo waaraan veel waarde wordt gehecht. Om dit te bereiken is het van groot belang om wijkbewoners in een vertrouwde, sportieve en onderhoudende setting nader tot elkaar te brengen. Straatvoetbal is hier uiterst geschikt voor want het omvat meer dan alleen voetbal. Het is een sociale happening waarin muziek, dans, eten, plezier en onderlinge communicatie minstens even belangrijk zijn.

Straatvoetbal verbindt mensen en draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Het brengt buurtgenoten bij elkaar; jongens en meisjes, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Mensen die elkaar normaal nooit tegenkomen treffen elkaar in en rond het spel. Ze communiceren met elkaar en blijven dat doen, ook na afloop. En dat alles onder het eerder genoemde motto: ‘schop de bal, schop geen rotzooi!’