Nationaal Comité 4 en 5 mei lanceert conceptvisie over toekomst 4 en 5 mei

De Tweede Wereldoorlog dient centraal te staan bij het herdenken op 4 mei en het vieren van de Bevrijding en vrijheid op 5 mei, zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in de conceptvisie Kom vanavond met verhalen…

In de voorlopige visie stelt het comité ook dat meer concreet gemaakt moet worden waar de dagen van herdenken en vieren over gaan. Naast de Nederlandse oorlogsslachtoffers moeten cruciale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog bij de Nationale Herdenking expliciet worden benoemd. Denk aan de vervolging van de Joden, Roma en Sinti, de interneringskampen in Nederlands-Indië, dwangarbeid, verzet en collaboratie. Op 5 mei moet de huidige vrijheid gevierd worden in het licht van de gebeurtenissen waarvan we bevrijd zijn. Alleen door te benoemen voorkomen we dat we vergeten, stelt het comité. Om 5 mei werkelijk een dag van belang te laten zijn, zou die dag ook een algemeen vrije dag moeten worden.

De conceptvisie Kom vanavond met verhalen… is het voorstel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor zijn beleid in de periode 2016 t/m 2020. Het is met nadruk een conceptvisie. Het comité vindt het van groot belang om in deze tijd in dialoog te blijven met de samenleving. De komende maanden bespreekt het comité de conceptvisie met organisaties van oorlogsgetroffenen en andere betrokkenen. Ook organiseert het comité vijf debatten in het land. De debatten vinden plaats tussen 27 oktober en 5 november en worden georganiseerd in Roermond, Wageningen, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Aanmelden kan via 4en5mei.nl.

Expliciet benoemen van gebeurtenissen op 4 mei
‘’We maken geen onderscheid tussen de doden die we herdenken. We willen wel de aard van de verschillende gebeurtenissen uit de oorlog onderscheiden”, aldus het comité. De gemeenschappelijke oorlogsgeschiedenis is meer dan de optelsom van persoonlijke ervaringen. Het comité wil ervoor zorgen dat de moord op de Joden niet alleen als zaak van de Joodse gemeenschap wordt beschouwd, en dat het bombardement op Rotterdam ook betekenis krijgt voor migranten die nu in die stad wonen. Verschillende lagen aanbrengen in herdenken helpt de aard van die ervaringen aan volgende generaties door te geven.

Verbinding
Een centrale zin uit de conceptvisie is dat 4 en 5 mei samen bepalen wie wij als Nederlanders willen zijn. 4 Mei herdenken en 5 mei vieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de oorlog in het hart te plaatsen, moet een betere verbinding ontstaan tussen de programma’s van 4 en 5 mei. Want door de herdenking op 4 mei realiseren we ons op 5 mei dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook op 5 mei dient de gedachte van 4 mei ‘Dit nooit weer’ levend gehouden te worden. Dat doen we door te beseffen van welke gebeurtenissen we bevrijd zijn en ons ervan bewust te zijn dat een rechtsstaat niet vanzelf ontstaat. Tevens komt de internationale dimensie van de vrijheid in Nederland niet vanzelf tot leven. “Verhalen vormen de sleutel om niet te vergeten, om levend te houden”, aldus het comité.

In Nieuwsuur van 6 oktober werd uitgebreid aandacht besteed aan de conceptvisie. Klik hier om het item te bekijken
De conceptversie is te lezen op www.4en5mei.nl