Joodse Huizen in Zaanstad voor het eerst open op 3 mei!

Op woensdag 3 mei is het ook in de Zaanstreek zover. Voor de eerste keer is een werkgroep, gesteund door het 4 en 5 mei comité Zaanstad, aan de slag gegaan om het Amsterdamse initiatief dat al in 13 andere steden is nagevolgd ook in de Zaanstreek te organiseren. Zeven huizen of werkplekken, waar Joodse burgers hebben gewoond, gewerkt of ondergedoken hebben gezeten in de oorlogsjaren, gaan op drie mei open voor het publiek.

Onderstaand de adressen en tijden waarop u binnen kunt komen en luisteren en vragen stellen, maar ook vertellen als u dat wilt. Veelal is er een inleider of film over de geschiedenis van het huis of de werkplek. Het is wel zo dat niet iedere locatie geschikt is voor grote groepen dus wees op tijd. Huiskamers vaak niet meer dan 15 mensen. U kunt dan bij de volgende ronde terugkomen als het huis vol is. Er zijn flyers verspreid op scholen en centrale publiekspunten in de Zaanstreek. Daarop vindt u verdere toelichting per adres. De huizen zijn herkenbaar aan het bord identiek aan de flyer.

Het gaat op 3 mei om:

Zaandammerweg 32 in Assendelft over Joodse onderduik
(aanvang 10.30, 11.30 en 13.30)

Botenmakersstraat 108 in Zaandam over fam. Eisendraht
(aanvang 10.30, 11.30 en 13.30)

Botenmakersstraat 82 in Zaandam over onderduik E.Premsela
(aanvang 10.30, 11.30 en 13.30)

Maison d’Essence aan Irene Vorrinkplein Zaandam bijzondere directeur
(aanvang 11.00, 13.00 en 15.00)

Zuideinde 20 in Koog aan de Zaan over Joodse onderduik
(aanvang 10.30, 12.30 en 14.30)

J.J.Allenstraat 384 in Westzaan over Joodse onderduik
( aanvang 10.30 en 14.30)

Uitweg 22 in Krommenie onderduik schrijver Frans Pointl
( aanvang 10.30, 12.30 en 14.30)

 

Maak gebruik van de unieke gelegenheid om meer te weten over het huis bij u in de buurt!