J. van de Kamer

Toon (Anton Johannes) werd geboren op 27 april 1916 in Alkmaar en hij overleed op 10 maart 1945 in Zaandam, 28 jaar oud.
Toon bleef ongehuwd. Toon van de Kamer had in 1936 zijn dienstplicht vervuld bij het 21e Regiment Infanterie. In de rang van korporaal was hij met groot verlof gegaan. Op 11 april 1939 werd hij in verband met de Duitse dreiging gemobiliseerd en op 15 april 1940 bevorderd tot sergeant.

Na de capitulatie in mei 1940 werkte hij weer als slagersknecht bij zijn vader, die een grossierderij in kalfsvlees had in Alkmaar. Het lidmaatschap van de Vrijwillige Brandweer stelde Van de Kamer vrij van tewerkstelling in Duitsland.

Toon werd lid van de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie, die voor een deel was ontstaan in militaire kringen. In de zomer van 1944 ging hij van de OD over naar de knokploeg 4710., die onder leiding stond van Jan van Roon. Toen deze knokploeg in oktober opging in een gewest van de Binnenlandse Strijdkrachten, werd Van de Kamer in Alkmaar ondercommandant van groep-2 van de 4e sectie Stoottroepen. Hij gaf wapeninstructie, verrichtte bewakingsdiensten en was betrokken bij sabotagehandelingen en overvallen op zwarthandelaren.

Kort na de arrestatie van twee medeverzetsmannen die tijdens verhoren zwaar gemarteld waren, werd Van de Kamer, in de nacht van 18 op 19 februari 1945, in zijn ouderlijk huis door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Na in Alkmaar te zijn verhoord, werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans en op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusilleren bij represailles.

Toon is herbegraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl