Het moderne schat zoeken

Enige tijd geleden kregen wij van het Stedelijk 4 en 5 mei Comité Zaanstad een e-mail van meneer Michel Frenken waarin hij ons meedeelde dat hij een geo-cache had verstopt bij het monument bij de Prins Bernhardbrug in Zaandam en hij hoopte dat wij zijn actie konden waarderen. Voordat wij antwoord konden geven op zijn mail moesten we natuurlijk eerst uitzoeken waar dit mailtje nu eigenlijk over ging. Wat is geo-caching eigenlijk?

Geo-caching
De dikke Van Dale kent het fenomeen (nog) niet maar op geochaching.nl wordt het ons allemaal haarfijn uitgelegd: “Iemand verstopt op een bijzondere plaats, meestal in de natuur, een waterdichte doos met daarin een logboek, en verder eventueel een aantal leuke voorwerpen (om te ruilen) en soms ook een wegwerpcamera. Met zijn hand-GPS bepaalt hij de precieze coördinaten van de schuilplaats, die hij vervolgens publiceert op de Geocache-website www.geocaching.com. Anderen lezen die coördinaten en kunnen op zoek gaan naar de cache (‘schat’).Vervolgens loggen ze hun bezoek op de speciale cache-pagina om hun bezoek kenbaar te maken.”

Initiatief
Nu weten we een beetje wat ‘geo-caching’ inhoudt en zijn we natuurlijk zeer verheugd over het initiatief van meneer Frenken om door middel van dit moderne spel aandacht te geven aan de monumenten in de Zaanstreek. Maar hoe kwam hij eigenlijk op het idee vroegen we hem: “Ik ben nu al zo’n anderhalf jaar bezig met de hobby geo-cachen (schatzoeken via GPS). En je komt dan op veel plaatsen waar je anders nooit komt of de achtergrond nooit van gehoord zou hebben. Van kleine landweggetjes die uitkomen bij een molen tot smalle straatjes in een drukke stad , allemaal met maar een doel eigenlijk “je dit mooie plekje laten zien”. Daardoor ben ik geïnspireerd geraakt om de cache bij het herdenkingsmonument bij de Bernhardbrug te plaatsen. En wel omdat iedereen hier altijd langs fiets maar nooit iemand de gelegenheid neemt om hier even te stoppen en stil te staan bij deze vrijheidsstrijders. Door middel van deze cache kun je nu ook het verhaal achter deze gedenksteen lezen. Er zijn al diverse positieve reacties op mijn cache “Verzet aan de Zaan” geplaatst zo van “goed dat er nog stil wordt gestaan bij deze gebeurtenis” en “ik ben hier zo vaak langs gefietst maar nooit het verhaal erachter geweten”.

‘Verzet op de Westzijde’ en ‘Verzet in de Zaanstreek’
Meneer Frenken heeft nu ook de Caches “Verzet op de Westzijde” en “Verzet in de Zaanstreek” bedacht. De eerste is bij het monument van Jan Bonekamp en Hannie Schaft en de tweede op het Verzetsplantsoen. Hij zal proberen in de toekomst nog meer monumenten op de kaart te zetten door ze te voorzien van een cache. Ze kunnen jammer genoeg niet allemaal wegens technische redenen maar meneer Frenken gaat er zoveel mogelijk doen. 

Wat een goed initiatief!