4mei-joodsebegraafplaats-herdenking-2020

Herdenking Joodse Begraafplaats 2022

Aanvang
14:00
Opening door Ruben Boas, voorzitter van de Joodse gemeente in Noord Holland, gevolgd door een toespraak door wethouder Wessel Breunesse en er worden gedichten voorgedragen door kinderen. Gebed voor slachtoffers van het Nazi Regiem door rabbijn Shumel Spiero
De namen van de 177 Zaanse Joodse slachtoffers worden voorgelezen.
Jizkor door rabijn Spiero gevolgd door twee minuten stilte.

Tot slot wordt er een gedicht voorgedragen door de familie Meijer gevolgd door bloemleggingen door verschillende organisaties. Afsluiting door Ruben Boas en defilé.