Hendrik de Vries 15-07-1912 / 24-04-1944

Portret Hendrik de Vries

Overleden op 24 april 1944 te Wassenaar op de Waalsdorpervlakte

Samen met Johannes Meyer zamelde Hendrik de Vries geld in voor

  • stakingslachtoffers
  • organiseerden ze een ‘plak en -kalkgroep’
  • verspreidde ze ‘opruiende geschriften’
  • vervaardigde ze brandpakjes voor (pogingen tot) brandstichting

 

Opgepakt en naar het ‘Oranje Hotel’

Op 27 oktober 1943 werd Tjalling Bakker, samen met Meyer en de Vries opgepakt.

Eind november belandden zij uiteindelijk in de dodencel van het ‘Oranje Hotel’.

Tijdens het aanhoren van de doodvonnissen van de drie verzetshelden, hielden ze ieder

een anti-Duitse redevoering. Een van hen zei:

‘Het doet mij goed te weten, dat ik gedurende de gehele bezettingstijd, de Duitse

Weermacht zoveel mogelijk afbreuk heb gedaan en dat ik gesaboteerd heb, zoveel ik kon.

Het spijt mij dat ik hier niet mee kan doorgaan!’

Tjalling Bakker werd samen met Meyer en de Vries in de vroege ochtend van 24 april 1944

gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte en begraven in een massagraf.

Tjalling Bakker is inmiddels eervol herbegraven op het Ereveld in Loenen.