‘Stilstaan bij Vrijheid’ campagne gelanceerd

‘Vrijheid en democratie staan in een bijzondere relatie tot elkaar. Democratie is een garantie voor vrijheid ‘en wel de beste garantie die er is’.

4en5meiNieuwsDat zei Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer,bij de lancering van de campagne Stilstaan bij Vrijheid’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze sloot haar toespraak af met de woorden: ‘het is met vuur als met vrijheid – zolang het er is, verlicht het ons allemaal. Maar als je het niet onderhoudt, dooft het zomaar uit.’

Vier weken voor 4 en 5 mei lanceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de campagne Stilstaan bij Vrijheid. Op het Haagse Binnenhof gaven Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Ondervoorzitter van de Eerste Kamer Heleen Dupuis de aftrap voor de landelijke campagne waarin iedereen wordt opgeroepen het symbool van de vrijheid te dragen: het fakkellogo. Verbeet reikte de eerste speldjes symbolisch uit aan acht medewerkers van de Tweede Kamer. De komende week ontvangen alle Kamerleden en Kamermedewerkers een speldje. Door dit symbool te dragen laten mensen zien dat zij de vrijheid en herdenken en vieren belangrijk vinden en een warm hart toe dragen. Bij de campagne hoort de speciale site www.stilstaanbijvrijheid.nl waar de komende vier weken dagelijks vrijheidsnieuws te zien is.

De Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, Dupuis, ging in haar toespraak in op de betekenis die de Raad van Europa heeft, met name ten aanzien van naleving van de rechtstaat en de mensenrechten: ‘Het blijft een absolute plicht om de rechten en vrijheden van burgers in onze samenleving te bewaken. En het is de taak van onze volksvertegenwoordigers om er op toe te zien dat de principes van vrijheid in de wetgeving zijn verankerd.’

Stilstaan bij Vrijheid

In de campagne Stilstaan bij Vrijheid vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor het feit dat vrijheid kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vuur van de vrijheid kwam met de bevrijding en we houden het levend, iedereen, ieder jaar opnieuw.

Betrokken bedrijven

Diverse werkgevers hebben zich al aangemeld om met de campagne mee te doen. Zoals de slager in Abcoude, de gemeenten Apeldoorn, Wageningen en Amsterdam, de Nederlandse Spoorwegen, de ASN bank, War Child en Amnesty. Evenals IDTV, Hyves, Koninklijk Theater Carré en het V-fonds, het ministerie van Algemene Zaken, adviesbureau Twynstra Gudde en veel andere bedrijven en organisaties.