holocaust-hmd-4en5meicomitezaanstad-jood-begraafplaats

Holocaust Memorial Day 2020

Op maandag 27 januari om 11.00 uur  op  de Joodse begraafplaats aan de Westzanerdijk in Zaandam wordt de Holocaust herdacht.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening door Ruben D. Boas, voorzitter Joodse Gemeente Noord-Holland Noordwest
  • Korte toespraak door Rabbijn Shmuel Spiero.
  • Toespraak  wethouder gemeente Zaanstad Gerard Slegers.
  • Ter nagedachtenis aan de 171 Joodse Zaanse slachtoffers worden alle namen en leeftijden opgelezen uit het Herdenkingsboek.

 2 minuten stilte

  • Jizkor, psalm 23 gebed.
  • Bloemlegging.  Ruben Boas nodigt de organisaties in volgorde uit de bloemen te leggen.
  • Afsluiting rond 11.45 door Ruben Boas, waarbij ieder wordt uitgenodigd langs de bloemen te defileren op weg naar de uitgang.

 NB. Mannelijke aanwezigen wordt verzocht een hoofddeksel te dragen.