bevrijding-tweedewereldoorlog

Activiteiten in aanloop naar 4 en 5 mei 2020

Maandag 10 februari om 13.15 uur schoolherdenking door obs De Voorzaan bij de plaquette op de Prins Hendrikkade/hoek Burcht

Vrijdag 14 februari opening expositie Gemeentearchief Zaanstad getiteld; ambtenaar in oorlogstijd. De opening wordt voorafgegaan door een openbare bijeenkomst in de raadszaal. Nadere details volgen nog

Woensdag 26 februari vanaf 09.30 tot 11.30 uur herdenking Februaristaking in het Zaantheater met medewerking van: obs De Dijk Oost, burgemeester Meerhof (Oostzaan) en Frank Maas (zoon oud-verzetsstrijder). Muziek: Maarten Peters

Expositie Zaans Museum: ‘De Zaanstreek in oorlogstijd’ vanaf 3 april

Vanaf zaterdag 4 april t/m vrijdag 24 april wordt er in de Zaankerk – Drielse Wetering een tentoonstelling gehouden van schilderijen, gebaseerd op gedachten en gebeden van Dietrich Bonhoeffer. De opening op 4 april wordt gedaan door wethouder Rita Noordzij.

Zaterdag 4 april, tussen 15.00 en 18.00 uur: presentatie van de heruitgave van het clandestiene oorlogstijdschrift Zaans Groen (Bullekerk, Zaandam).

Zaterdag 4 april opent in Artzaanstad op het Hembrugterrein de expositie in het kader van 75 jaar vrijheid.

In de maanden maart en april schoolherdenkingen bij de geadopteerde monumenten en vertoning documentaires Monumenten Spreken met gastlessen op scholen, onder andere gegeven door het College van B&W

De volgende fase van het struikelstenenproject is in het voorjaar van 2020

Zaterdag 25 april Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet met circa 11 huizen die worden opengesteld op verschillende locaties in Zaanstad

Maandag 4 mei avondherdenkingen door heel Zaanstad

Dinsdag 5 mei ophalen van het vuur in Wageningen door lopers van AV Lycurgus en AV Zaanland. Ontvangst van het vuur door burgemeester Hamming op de Dam, waarna een programma volgt van muziek en presentaties op zowel de Dam als op het plein voor de Bullekerk met de Westzijde en haar geschiedenis in de oorlog als verbindingsweg.