Joodse begraafplaats Zaandam

Herdenking Joodse slachtoffers Zaandam op 3 mei 2013

De herdenking van de joodse slachtoffers uit de voormalige Zaangemeenten is dit jaar vervroegd naar vrijdagmiddag 3 mei. Om 14.00 uur herdenkt Zaanstad de 171 omgekomen Joodse burgers op de Joodse begraafplaats.

Sabbat
Normaal is de herdenking van slachtoffers op 4 mei, maar dit jaar valt deze dag op sabbat. Vandaar dat de herdenking van de Joodse slachtoffers verschuift naar vrijdag 3 mei om 14.00 uur. Alleen in de jaren dat 4 mei op de Joodse rustdag valt is dit het geval. In de overige jaren is de herdenking op de Joodse begraafplaats net als overal op 4 mei.

Joodse slachtoffers
Op 14 januari 1942 hoorden 270 Joodse inwoners van Zaandam en 98 stateloze Joden dat ze zich op moesten maken voor vertrek. Op 17 januari moesten ze gedwongen verhuizen naar het Joodse getto in Amsterdam. Van daaruit volgde deportatie naar het doorgangskamp Westerbork. In maart en april van 1942 ondergingen de Joden uit de andere Zaangemeenten hetzelfde lot.

Zaanse Joden als eerste
De Zaanse Joden waren de eersten in Nederland die naar Amsterdam werden gedeporteerd. Waarschijnlijke oorzaak is de hevigheid van de Februaristaking in combinatie met de gunstige ligging van de Zaanstreek ten opzichte van Amsterdam en Van Ravenswaaij, de fanatieke Nationaalsocialistische burgemeester van Zaandam.

Herdenking: vrijdag 3 mei om 14.00 uur in Zaandam
Op vrijdag 3 mei spreekt wethouder R. Linnekamp namens de gemeente Zaanstad op de Joodse begraafplaats. Voorzitter van het Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Zaanstad, Els Veenis-Kaak, noemt de namen van de slachtoffers die op de opengelagen pagina staan van het gedenkboek dat op het gemeentehuis ligt.

Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de herdenking op 3 mei om 14.00 uur op de Westzanerdijk 310-312 in Zaandam.