God en het verzet

Debat over de rol van de kerken in de Tweede Wereldoorlog

Het geloof speelde op veel manieren een rol in het verzet. Tijdens de eerste bijeenkomst van de lezingenserie Helden & Schurken 2018 gaat historicus Wim Berkelaar hierover in gesprek met emeritus hoogleraar Jan Bank, schrijver van het boek God in de oorlog, en met neerlandica Bettina Siertsema, die publiceerde over het godsbeeld van politieke gevangenen.

De rol van de christelijke kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet eenduidig. De geschiedenis van het christendom is niet vrij van religieus antisemitisme. Maar er waren ook christenen die zich met hand en tand verzetten tegen Jodenvervolging en andere vormen van onrecht en geweld.

In zijn boek God in de Oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945 beschrijft emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis Jan Bank de rol van de geestelijkheid in heel bezet Europa. Het boek biedt een veelkleurig beeld van collaboratie en verzet, persoonlijke moed en zwijgend of actief verraad, katholiek, calvinistisch, luthers of oosters orthodox, het hele religieuze palet wordt geschilderd.

Neerlandica Bettine Siertsema – werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam – promoveerde in 2007 op een proefschrift over de manier waarop kampervaringen uit de Tweede wereldoorlog het gods- en mensbeeld van ex-gevangenen hebben beïnvloed. Voor haar onderzoek onderzocht en vergeleek zij alle gepubliceerde Nederlandse dagboeken, memoires en andere egodocumenten.

Op donderdag 18 januari gaan Siertsema en Bank met elkaar en met de zaal in gesprek over God en het Verzet. Historicus Wim Berkelaar treedt op als gespreksleider.

Lezingenserie Helden & Schurken,

God en het verzet is de eerste bijeenkomst in de jaarlijkse lezingenserie Helden en Schurken. Het Verzetsmuseum organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, VPRO en Historisch Nieuwsblad. Dit jaar haakt de serie aan bij het Jaar van Verzet 2018.

Programma

18 januari, 15.30 uur tot 17.00 uur
God en het verzet
Historicus Wim Berkelaar in gesprek met emeritus hoogleraar Jan Bank en Bettina Siertsema (VU).

15 februari, 15.30 uur tot 17.00 uur
Gebruik en misbruik van verzet

Jos Palm spreekt met oorlogshistoricus Bas Kromhout en schrijver Jan Brokken

15 maart, 15.30 uur tot 17.00 uur
Homoseksuelen in verzet
Oud NIOD-directeur Marjan Schwegman spreekt met documentairemaakster en biografe Toni Boumans en met homo-historicus Theo van der Meer

19 april, 15.30 uur tot 17.00 uur
April/mei-stakingen

Clairy Polak in gesprek met historicus Ad van Liempt en enkele nabestaanden van de stakers.

17 mei, 15.30 uur tot 17.00 uur
Studentenverzet
Verzetsmuseum-directeur Liesbeth van der Horst spreekt onder meer met historicus Jeroen Kemperman.

 

Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61

Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur.

Prijs per lezing: € 14,- . Passe-partout: € 60,-
Vrienden van het Verzetsmuseum en NIOD en lezers Historisch Nieuwsblad: € 10,- per lezing en € 45,- voor een passe-partout.
Gratis op vertoon van een studentenkaart.
Prijs inclusief toegang tot museum en drankje na afloop.