Eerste herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog in kader adoptie monument

Op 14 januari 1942, in 2017 dus precies 75 jaar geleden, ontvingen alle Joodse inwoners van Zaandam het bericht dat zij naar Amsterdam dienden te verhuizen, met achterlating van hun inboedel. Deze stap, in het proces Zaandam “Judenfrei” te maken, raakte ook alle Joodse docenten en leerlingen. Een groot deel van hen is na de oorlog niet meer teruggekeerd en wordt herdacht op de plaquette in de centrale hal van de school.

Omdat 14 januari dit jaar op een zaterdag valt is ervoor gekozen de herdenking de dag ervoor plaatsvinden.

De herdenking zal dus op vrijdag 13 januari vanaf 15:30 beginnen en ongeveer 40 minuten duren. Namens de school zal er een bloemstuk gelegd worden naast de bijdrage van het Hoekmanfonds en het 4 en 5 mei Comité Zaanstad die eveneens vertegenwoordigd zullen zijn op de herdenking. Belangstellenden zijn van harte welkom de herdenking bij te wonen.

Het programma:

  • 15:30: opening. Korte toespraak dhr. Paap
  • 15:40: herdenkingsmoment geleid door één van de leden van de commissie ter ere van één van de personen op het monument
  • 15:50: muzikaal intermezzo
  • 16:00: herdenkingsmoment geleid door één van de leden van de commissie ter ere van één van de personen op het monument
  • 16:10: kranslegging gevolgd door twee minuten stilte
  • 16:15: afsluiting met borrel en hapje in de docentenkamer