Brochure Zaanse struikelstenen

De Werkgroep Struikelstenen Zaanstad nam in 2018 het initiatief om in Zaanstad struikelstenen te plaatsen ter herinnering aan de in de Holocaust omgekomen Zaanse joden.

Na veel voorbereidingen, zoals het bepalen van het aantal te leggen stenen, de precieze locaties en het bijeenbrengen van het benodigde geld, konden op 16 april 2019 de eerste officiële steenleggingen gedaan worden.

Nu vijf jaar later is het project bijna afgerond, de laatste stenen van de in totaal 177 struikelstenen zullen dit najaar gelegd worden.

Er is nu voor ieder die geïnteresseerd is een brochure verschenen met alle adressen in Zaanstad waar struikelstenen liggen en de namen, geboorte- en sterfdatum van hen voor wie de struikelstenen gelegd zijn.

De brochure geeft met duidelijke kaartjes de locaties aan, via een QR code kan meer informatie over de personen bekeken worden.

De brochure is gratis aan te vragen via info@4en5meizaanstad.nl en zal op verschillende plaatsen beschikbaar zijn zoals bij het Gemeentearchief in het Stadhuis en bij herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei.