Bijeenkomst Zaanse oud-verzetsmensen

Afgelopen zondag 5 mei was de jaarlijkse reunie van oud-verzetsmensen uit de Zaanstreek.

Zorgcentrum Het Mennistenerf had op deze zonnige lentedag haar deuren geopend voor de genodigden van de reünie.
Met een kopje koffie, een gebakje en de prachtige muziek van ’t Saens Accordeon Ensemble werd iedereen hartelijk ontvangen.

Blij om elkaar weer te zien werd er heel wat afgekust en omhelsd. Het saamhorigheidsgevoel was bijna tastbaar.
Dat benadrukte Wim van Nieuwenhuijse, voorzitter van de Contactgroep Stichting 1940-1945 nog eens door voordat hij aan zijn toespraak begon, het woord te geven aan een dame die door ziekte vorig jaar niet aanwezig had kunnen zijn. Zij was toen door de oud-verzetsmensen overspoeld met kaartjes en bossen bloemen. Daarvoor wilde zij iedereen heel erg bedanken.

Loco-burgemeester Jeroen Olthof had als thema voor zijn toespraak de vrijheid van meningsuiting, maar rekening houdend met een ander. Dat is ook het thema van het Nationaal Comité: “Vrijheid spreek je af”.

Els Veenis-Kaak, voorzitter van het Stedelijk Comité 4 en 5 mei besloot de toespraken met een dankwoord gericht aan het gemeentebestuur van Zaanstad die deze middag mogelijk had gemaakt.

Na de toespraken was er tijd om onder het genot van een hapje en een drankje, verhalen van vroeger op te halen en bij te praten. Die tijd werd gretig benut; het was een heel gezellige, geslaagde bijeenkomst waar ondanks het zware thema het feestelijke gevoel van deze bevrijdingsdag overheerste.