Herdenking Februaristaking 2019

In Amsterdam werd op 22 en 23 februari 1941 op grove wijze opgetreden tegen Joodse mannen. 427 jonge mannen werden meedogenloos bijeengedreven op het Jonas Daniël Meijerplein, waarna zij, als tussenstop, naar kamp Schoorl werden gebracht. In Amsterdam groeide snel het verzet tegen deze deportatie en op 25 februari brak een brede staking uit, die ook snel zijn weg vond buiten Amsterdam, zoals naar onze Zaanstreek. 

Naar schatting 10.000 arbeiders in onze streek legden uit protest en solidariteit op 26 februari ook hun werk neer. Elk jaar, nu 78 jaar na die dappere acties waarbij levens op het spel stonden, staan we daar weer bij stil. Vooral om de moedige Nederlanders van die tijd niet te vergeten, maar ook omdat de strijd tegen discriminatie van groepen en haat zaaien ook nu nog actueel is.

Traditiegetrouw herdenken wij deze bijzondere dag uit de Zaanse geschiedenis bij het monument voor de Februaristaking op de Wilhelminabrug in Zaandam, naast het Zaantheater. 

Wij nodigen u van harte uit om bij de herdenking op 26 februari aanwezig te zijn en hopen u deze ochtend te ontmoeten.