Stephanus J.P. Bakker

Paul Bakker is 44 jaar geworden en werd twee dagen voor zijn verjaardag geëxecuteerd.

Geboren op 11 februari 1900 te Achtkarspelen, woonde hij later in Amsterdam en werkte er als kantoorbediende. Overleden op 9 februari 1945 te Zaandam na een executie samen met 9 andere mannen aan de Prins hendrikkade te Zaandam. Die executie was een represaille voor de aanslagen op foute Zaankanters. Paul Bakker was eigenaar van een boeken  en-handelsdrukkerij aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Hij drukte er vanaf 1941 ook illegale bladen, brochures en gedichten. Later kwamen daar Vrij Nederland en Trouw bij. Een inval werd hem, samen met 4 letterzetters, fataal. Als represaille werd hij later naar Zaandam gebracht en aan de Prins Hendrikkade doodgeschoten.

Paul Bakker ligt begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal te Overveen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

Jan Bakker

Geboren op 3 november 1918 te Thesinge, een buurtschap vlak bij Groningen, en woonde en werkte in Amsterdam als schilder.
Overleden op 9 februari 1945 in Zaandam, na executie met negen andere verzetsmannen aan de Prins Hendrikkade. Jan Bakker wordt ook genoemd als een van de oorlogsslachtoffers op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Over zijn verzetsdaden is tot nu toe weinig bekend.

Hij was eerder gearresteerd en wachtte op zijn executie in de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam.

Jan Bakker ligt begraven op het Ereveld in Loenen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

W. Zwart

Willem Zwart, 13-02-1919 Zuid-Scharwoude, 10-03-1945 Zaandam

Willem Zwart is zoon van Johannes Zwart en Immetje Groen. In 1926 komt het gezin Zwart naar Alkmaar. Bij het uitbreken van de oorlog is Willem radiotelegrafist op Terschelling. Willem keert terug naar Alkmaar, Tuindwarsstraat 25, en sluit zich aan bij het verzet. Gearresteerd naar aanleiding van de arrestatie van Rens Rempt en overgebracht naar Amsterdam.

Willem Zwart, die lid was van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) werd herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

J.P.J. van Roon

Johannes (Jan) Petrus Jacobus van Roon, geboren op 17-10-1893 in Deventer, overleden op 10-03-1945 in Zaandam
Jan van Roon, radiohandelaar in Alkmaar, woonde aan de Tuinstraat 9. In de zomer van 1944 werd hij lid, later commandant, van KP-4710.

In juli was van Roon bij Uitgeest betrokken bij het in veiligheid brengen van zendapparatuur, die vanuit een in nood verkerend geallieerd vliegtuig was afgeworpen. Begin november ontvreemdde hij, samen met een aantal groepsleden, bij de firma Kuitwaard in Bergen aan Zee papieren die betrekking hadden op de eerdere uitzending van tientallen NSKK-chauffeurs (National Sozialistisches Kraftfahr Korps) naar Frankrijk. In december werkte hij mee aan het vervoer van gedropte wapens van Schagen naar Warmenhuizen. Van november 1944 tot enige dagen voor zijn arrestatie nam hij als BS-sectiecommandant deel aan diverse overvallen (voornamelijk op zwarthandelaren/firma’s in Alkmaar, Egmond aan de Hoef en Limmen) ter verkrijging van levensmiddelen als koffie, thee, kaas, rijst en rundvet. Op de avond van 18-02-1945 werd Van Roon door de Sicherheits Polizei aangehouden in zijn woning en overgebracht naar Amsterdam.

Jan ligt nu begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

R. Rempt

geboren:     1 februari 1908 in Hoogwoud
overleden: 10 maart 1945 in Zaandam, 37 jaar oud


Rens Rempt woonde met zijn echtgenote en vier dochters in Alkmaar, waar hij als stoker werkte bij de Gemeente Lichtbedrijven. In verband met de Duitse dreiging werd hij eind 1939 gemobiliseerd en was tot de capitulatie in mei 1940 in militaire dienst.

In de herfst van 1943 trad Rempt toe tot de Raad van Verzet; een landelijke koepelorganisatie van verzetsgroepen. Hij was betrokken bij het plegen van sabotage aan spoorlijnen en telefoonkabels, overvallen, zoals op het gemeentehuis van Heiloo op 15 april 1944, en aanslagen op NSB’ers. Daarnaast verspreidde hij illegale bladen.

Vanaf september 1944 werkte hij voor de Binnenlandse Strijdkrachten in het gewest Noord-Holland-Noord onder andere mee aan het transport van gedropte wapens. Rempt probeerde verschillende keren personeel van het Duitse leger en de SS te bewegen onder te duiken, gezien het naderendeeinde van de oorlog. Hierbij ging het hem vooral om het verkrijgen van hun uniformen en wapens voor acties van het verzet.

Op 18 februari 1945 was Rempt in een café in Alkmaar in gesprek met een lid van de Waffen-SS, die had aangegeven te willen deserteren. Hierbij werd hij op heterdaad betrapt door de Feldgendarmerie die door de SS-er eerder was ingelicht. De volgende dag werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring in Amsterdam en op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusilleren bij represailles.

Rens ligt nu begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

J. van de Kamer

Toon (Anton Johannes) werd geboren op 27 april 1916 in Alkmaar en hij overleed op 10 maart 1945 in Zaandam, 28 jaar oud.
Toon bleef ongehuwd. Toon van de Kamer had in 1936 zijn dienstplicht vervuld bij het 21e Regiment Infanterie. In de rang van korporaal was hij met groot verlof gegaan. Op 11 april 1939 werd hij in verband met de Duitse dreiging gemobiliseerd en op 15 april 1940 bevorderd tot sergeant.

Na de capitulatie in mei 1940 werkte hij weer als slagersknecht bij zijn vader, die een grossierderij in kalfsvlees had in Alkmaar. Het lidmaatschap van de Vrijwillige Brandweer stelde Van de Kamer vrij van tewerkstelling in Duitsland.

Toon werd lid van de Ordedienst (OD), een landelijke illegale organisatie, die voor een deel was ontstaan in militaire kringen. In de zomer van 1944 ging hij van de OD over naar de knokploeg 4710., die onder leiding stond van Jan van Roon. Toen deze knokploeg in oktober opging in een gewest van de Binnenlandse Strijdkrachten, werd Van de Kamer in Alkmaar ondercommandant van groep-2 van de 4e sectie Stoottroepen. Hij gaf wapeninstructie, verrichtte bewakingsdiensten en was betrokken bij sabotagehandelingen en overvallen op zwarthandelaren.

Kort na de arrestatie van twee medeverzetsmannen die tijdens verhoren zwaar gemarteld waren, werd Van de Kamer, in de nacht van 18 op 19 februari 1945, in zijn ouderlijk huis door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Na in Alkmaar te zijn verhoord, werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans en op de lijst van Todeskandidaten gezet die in aanmerking kwamen voor fusilleren bij represailles.

Toon is herbegraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

G.H. Cevat

Gerardus (Ger) Hubertus Cevat, geboren op 26-11-1920 in de Stuartstraat in Alkmaar is overleden op 10-03-1945 in Zaandam.

Gerard Cevat werkt bij zijn vader in de koffiebranderij. Als de oorlog in Nederland uitbreekt kan de familie Cevat zich niet neerleggen bij de Duitse bezetting en gaat in het verzet. Begin 1945 vallen de Duitsers het Alkmaarse huis aan de Stuartstraat 9 van de familie Cevat binnen. Broer Jan weet te ontsnappen maar Gerard wordt tijdens zijn vlucht in de arm geschoten. De SS’ers brengen hem naar het huis van bewaring in Alkmaar waar de kogel uit zijn arm wordt verwijderd. Vervolgens wordt hij overgebracht naar Amsterdam. Na zijn provisorisch graf in de duinen van Overveen werd Gerardus later herbegraven bij zijn ouders op de Algemene begraafplaats in Alkmaar. Zijn vader overleed slechts 5 dagen na zijn zoon.

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

G.J. de Wit 

Is 45 jaar geworden

Geboren op 17 april 1899 te Krommenie
Overleden op 5 januari 1945 te Flossenbürg

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

J. Bierman

Is 29 jaar geworden

Geboren op 5 juli 1915 te Krommenie
Overleden op 4 maart 1945 te Sachsenhausen

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl

W.J.P. van Duyn 

Is 32 jaar geworden.

Overleden op 23 mei 1945 , geboren in 1913

Heeft u aanvullingen of correcties, laat het ons vooral weten via info@4en5meizaanstad.nl