Pieter Christiaan Bonkerk

Geboorteplaats Assendelft  op  27-06-1917

Overleden bij Ede op 10-05-1940 als korporaal.

Gem. Begraafplaats te Ede  Vak 15  Rij H (zie onder)

Gesneuveld in de omgeving van de Grebbeberg/Grebbelinie.

Specifiekere informatie komt van Gerard Gijsbertsen van het platform Stichting Militaire Historie:

Hij geeft bij een herdenking in mei 2015 bij de gedenksteen aan de Arnhemse weg aan dat het om een groep huzaren ging die de Duitsers moesten tegenhouden. Bij het terugtrekken bleven vier huzaren achter om de aftocht te dekken. Zij deden dat verstopt in de herberg Zuid Ginkel. Toen de Duitsers kwamen kon één van hen verstopt worden in het hooi door de zoon van de bewoner van het pand. De andere drie, waaronder  P.C. Bonkerk ,werden gedood.

Gedenksteen.
De gedenksteen in de gevel van voorheen herberg ‘Zuid-Ginkel’ , nu juffrouw Tok, aan de Verlengde Arnhemse weg te Ede heeft de vorm van een papieren blad met omgekrulde bovenkant. De steen is van natuursteen. Het monument is 50 centimeter hoog, 1 meter 50 breed en 8 centimeter diep.
Op de gedenksteen staat:
steen bonkerk