Juf Jansma

Juf Jansma was één van die mensen die geen lid was van een verzetsgroep. Ze schoot geen verraders neer en pleegde geen overvallen. Haar bijdrage was er niet minder om. Op de gedenkplaat in de hal van de voormalige basisschool ‘De Gortershoek’ staat ‘In Memoriam mej. T. Jansma’. Juf Jansma, zoals ze door de leerlingen werd genoemd, was onderwijzeres op ‘De Gortershoek’.
Door joodse onderduikers te verbergen deed ze werk dat belangrijk en riskant was. In haar Amsterdamse13b-tuinstraatschool woning verzorgde ze jarenlang twaalf joodse mensen die bij haar waren ondergedoken. Al die tijd gaf juffrouw Jansma ze voedsel en verzorging. Ook toen een aantal van hen tyfus kreeg. Haar toewijding en moreel besef werd juf Jansma uiteindelijk fataal. Ze raakte zelf ook besmet met tyfus en overleed op 12 januari 1945 op 31 jarige leeftijd.

Omdat de originele plaquette aan het oog onttrokken is werd op 11 oktober 2013, de 100e geboortedag van Juf Tieke Jansma, aan de buitenkant van de voormalige basisschool ‘De Gortershoek’ een herinneringsbord geplaatst (zie foto).

Bekijk hier de documentaire die Monumenten Spreken maakte naar aanleiding van dit monument.