Echtpaar Marcus (‘Max’) Louis Polak (Veendam, 16-7-1884 – Auschwitz, 17-9-1942) en Geertruida (‘Truus’) Regina Polak-van Rhijn (Hoogeveen, 14-6-1897 – Auschwitz, 17-9-1942)

Marcus Polak, bijnaam ‘(oom) Moos’, was meer dan twintig jaar leraar aardrijkskunde, handelsrecht en staatswetenschappen aan het Gemeentelijk Lyceum. Hij en zijn vrouw waren, evenals de families Drilsma*, Löwenstein* en Pais*, uit het Noorden des lands afkomstig. Hun huwelijk werd op 16 augustus 1916 gesloten in Hoogeveen. Midden november 1918 werd het vanuit Den Haag komend echtpaar ingeschreven in Zaandam. Als beroep staat er op de gezinskaart ‘leraar HBS’, later doorgehaald voor ‘leraar Lyceum’. Na twee maanden op Dam 8 te hebben gewoond, vestigden zij zich op een bovenwoning aan de Westzijde 95a, vlakbij de Verkade-fabrieken. In januari 1934 verhuisden zij door naar Westzijde 262. ‘Dokter’ Polak was actief in de Nederlandse Zionistenbond. Van Marcus Polak staat vast dat hij op 21 november 1940 per brief van zijn functie werd ontheven, net als zijn collega’s Willem Elte* en Samuel Koperberg*.

Zie voor verdere informatie over Marcus Louis Polak de site van Joods Monument Zaanstreek.