Bevrijdingsactiviteiten

Vijf lange jaren vol angst en pijn zijn voorbij
Iedereen viert feest.
Eindelijk bevrijd van onderdrukking en terreur.
Velen gaven daarvoor hun leven…..

VRIJ

Niet meer vluchten,
niet meer onderduiken,
weg angst, weg bezetting.
Mogen zeggen en schrijven wat je denkt,
mogen gaan en staan waar je wilt,
je weer veilig voelen….
Het recht om je mond open te doen,
te denken wat je wilt,
te geloven wat je wilt.
Vanzelfsprekend toch, stel je voor…
Net als het recht op een dak boven je hoofd,
op eten of op werk.
En natuurlijk, gelijke rechten
voor iedereen.
Logisch!
Logisch?
In veel landen zijn deze rechten niet zo vanzelfsprekend.
Voor ouderen niet,
voor jongeren niet.
Voor de rechten van de mens
moet je opkomen,
hier en daar.

Vrijheid geef je door!