Bevrijdingsfeest in Assendelft,  70 jaar BEVRIJDING!!

In het Cultureel Raadhuis Assendelft is er een expositie ingericht gebaseerd op de dagboekjes van mevr. W. Betjes-van Steen.

Voor geïnteresseerden is het mogelijk de documentaire van Monumenten Spreken over Assendelft te bekijken.

Mevrouw Betjes vertelt ook hoe het leven ‘gewoon’ doorgaat.  Met haar gezin viert ze de jaarlijkse kermis, kleren worden genaaid, hoeden gepast en kennissen en familie komen op bezoek.  Tussen al deze beschrijvingen door geeft ze in talloze opmerkingen blijk van een stil verzet tegen de Duitse bezetter. Het gezin worstelt de oorlog door tot aan de bevrijding.

Te zien is ook een verzameling voorwerpen en huishoudelijke artikelen welke tijdens die oorlogsjaren in ieder gezin gewoon goed was maar schaarste speelde een grote rol.

De expositie is geopend op 2,3 en 5 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur.

5 mei

11.00 uur start fietstocht voor jong en oud.

Startplaats zuid is vanaf het raadhuis Dorpsstraat 370

Startplaats noord is vanaf bakkerij Brakenhoff Dorpsstraat 1054 

Het eindpunt is het plein bij het Cultureel Raadhuis.

Vanaf 13.30 kunnen wij het bevrijdingsvuur verwachten in het centrum waarna de proclamatie zal worden uitgesproken vanaf de stoep Cultureel Raadhuis.

Op de Dorpsstraat worden tafels en stoelen geplaatst en kan de bevrijdingslunch worden genuttigd waar iedereen aan kan deelnemen.  Opgeven is gewenst zodat wij voldoende overlevingspakketjes kunnen uitdelen.  Kosten € 1,00  per persoon.

Opgeven per telefoon; 075- 687 3207  email;  j.kroessen@chello.nl

Tijdens de lunch is er zang en muziek m.m.v.  ’t Zingt Geheid  en het Saens Harmonieorkest.

Op het parkeerterrein bij buurtcentrum A3 gaan jeugdvoetballers van SVA en vv Assendelft laten zien wat het betekent in vrijheid te kunnen spelen.

Wij hopen Piet Landsman te mogen begroeten met zijn kleine draaiorgel waarmee  kinderen hun orgeldiploma kunnen behalen.

Op het traject zijn er diverse activiteiten voor de kinderen.

DJ  Raymond Levering, beter bekend als “APPIE de KIKKER” zal enige uurtjes zorg dragen voor muzikale vrolijkheid zodat wij dit bevrijdingsfeest in de bekende Assendelftse gezellige sfeer om ongeveer 18.00 uur kunnen afsluiten.

Wij doen een oproep aan alle inwoners 5 mei uitbundig te vlaggen!!

Met grote dank aan sponsors en de mensen die belangeloos meewerken om 70 jaar bevrijding in Assendelft te kunnen vieren.

Het 4/5 mei Herdenkingscomité.

Voor meer informatie: j.kroessen@chello.nl