Machiel van Marle (08-04-1915 / 06-04-1945)

Weest getrouw tot in den dood dan hebt ge de kroon des levens

Giel was gehuwd en van beroep ondernemer.

Giel van Marle was in augustus 1939 gemobiliseerd als matroos 2e klasse bij de duikbootdienst van de Koninklijke Marine. Op 12 mei 1940 was hij één van de begeleiders van het prinselijk gezin naar IJmuiden, van waaruit zij naar Engeland vluchtten.

Na demobilisatie werd Van Marle expeditie chef, bedrijfsleider en medevennoot van de Handelsonderneming Jaléma in Koog aan de Zaan. Eind april 1943 meldde hij zich niet voor terugkeer in Duitse krijgsgevangenschap. De bezetter eiste dat van alle gedemobiliseerde Nederlandse militairen.

Van Marle werd in juli 1944 lid van een knokploeg in Zaandam, die later opging in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).

Hij hield zich bezig met het beschermen van de Hembrug – een spoorbrug over het Noordzeekanaal – en het bewaken van in loodsen opgeslagen goederen van het verzet.

Als plaatsvervangend groepscommandant van de BS was Van Marle betrokken bij spoorweg sabotage en enkele ‘economische kraken’. Als ‘speurder’ voor de Centrale Inlichtingendienst (CID) was hij speciaal belast met het verzamelen van inlichtingen over verdachte en ’foute’ Zaankanters.

Nadat Van Marle op 13 maart 1945 in Zaandam de bewaking had geregeld van opgeslagen goederen, wilde hij nog enkele CID-rapporten en tekeningen wegbrengen. Onderweg werd hij door Landwachters (pro-Duitse Nederlandse paramilitairen) bij een straatcontrole bij de Ooievaarstraat in Zaandam aangehouden en gefouilleerd. Hierbij werden de papieren aangetroffen. Via de Landwachtpost in Zaandam werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring in Amsterdam en op de lijst van Todeskandidaten gezet, die in aanmerking kwamen voor fusilleren bij represailles.

Op 6 april 1945 werd Van Marle met negen andere verzetsmensen gefusilleerd als represaille voor het doden van een jonge Duitse militair in Limmen. Hun lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven. Later werd hij herbegraven op de Erebegraafplaats in Bloemendaal