Johannes (Jan) Bouwmeester (27-04-1912 / 04-01-1945)

Portret Johannes Bouwmeester

Jan is 32 jaar geworden, hij was fabrieksarbeider bij Verkade en werd op 5 juni 1944 tijdens zijn werk gearresteerd. Hij was verspreider van het illegale blad Strijd, actief lid van de Katholieke Arbeidersbeweging en werd ingeschakeld in verzetsgroep De Typhoon. Hij was behulpzaam bij het uitreiken van bonkaarten aan onderduikers in Noord-Brabant.

Eerder was in Wormerveer een onderduiker aangehouden, die ‘moeilijk’ was. Hij had nooit zijn instructies gevolgd. Daardoor was hij niet te handhaven geweest op een onderduikadres in Brabant. Nu was hij in Wormerveer de straat op gegaan, terwijl hij geen persoonsbewijs had. Bij zijn aanhouding vertelde hij dat hij verzorgd werd door de Rooms-Katholieke centrale. Daarbij noemde hij de naam van Gerrit Bouwmeester, een broer van Jan.

Gerrit, Jan en een derde broer, Albert, woonden in de Smidsstraat, elk in een ander huis. De SD-ers, die op zoek gingen naar Gerrit, doorzochten de woning van Jan. Daar stond een foto met Jan er op. „Dat is hem“, zei de onderduiker. Zo werd Jan per vergissing opgehaald. Hoewel hij dat begreep heeft hij de vergissing laten bestaan en zich opgeofferd voor zijn broer Gerrit. Jan werd naar het SD gebouw in de Euterpestraat in Amsterdam overgebracht en verhoord, waarbij hij vreselijk is mishandeld. Op 3 januari ’45 is hij overleden in het kamp Neuengamme.