Programma herdenkingen januari – maart

Vrijdag 26 januari

Op 27 januari is het internationaal Holocaust Memorial Day. Op vrijdag 26 januari om 10.00 uur wordt op de Joodse begraafplaats aan de Westzanerdijk de Holocaust herdacht. Leerlingen van de Dijk- west zijn daarbij aanwezig en lezen gedichten voor. Rita Visscher is namens het  gemeentebestuur aanwezig, Felix Beekman is aanwezig namens het Hoekmanfonds en het 4 en 5 mei Comité Zaanstad zal ook vertegenwoordigd zijn. Rabbijn Spiero spreekt en er worden bloemen gelegd.

Vrijdag 2 februari

Op vrijdag 2 februari om 15.30 wordt in de hal van het Zaanlands Lyceum bij de plaquette herdacht dat vele Joodse leerlingen en leerkrachten de oorlog niet hebben overleefd en er wordt ook stil gestaan bij het algemene feit dat op 14 januari 1942 alle Joodse leerlingen de scholen in de Zaanstreek moesten verlaten om in Amsterdam naar Joodse scholen te gaan.

Leerlingen van de school organiseren de bijeenkomst samen met leraar Jeroen Paap. Inmiddels hangt aan de buitenmuur een bordje waarop aangegeven staat dat er in de hal van het gebouw een plaquette te zien is.

Vrijdag 9 februari

Op 9 februari herdenkt basisschool de Voorzaan om 11.00 uur bij het monument op de hoek van de Prins Hendrikkade, dat daar 10 mensen van het verzet zijn geëxecuteerd als vergelding voor de executie door het verzet van twee foute Zaankanters. Bij de herdenking zijn ook vertegenwoordigers van de Gemeente en het 4 en 5 mei Comité Zaanstad aanwezig om bloemen te leggen. Frits Boom is namens het Hoekmanfonds aanwezig.

Maandag 26 februari

Op maandag 26 februari wordt de Zaanse Februaristaking herdacht. Tienduizenden Zaankanters legden het werk neer uit protest tegen de Jodenvervolging. Dat gebeurde in navolging van de Amsterdamse staking de dag daarvoor. Er worden bloemen gelegd bij het monument op de Wilhelminabrug. Dat monument is  gemaakt door Truus Menger, die met haar vriendin Hannie Schaft en haar zuster Freddie actief waren in het Noord-Hollands verzet. Een aantal leerlingen van de Dijk-oost, dat het monument heeft geadopteerd ,zal ook de herdenking bijwonen.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 u   Inloop in de foyer van het Zaantheater
09.50 u   Naar het monument op de Wilhelminabrug
10.00 u   Burgemeester J. Hamming kondigt een minuut stilte aan
Na het herdenkingsmoment is er gelegenheid tot het leggen van bloemen
10.20 u   Burgemeester J. Hamming houdt een toespraak
Afsluiting met muziek en informeel samenzijn

Een aantal leerlingen van de Dijk-oost, dat het monument heeft geadopteerd ,zal ook de herdenking bijwonen.

Donderdag 8 maart

Op donderdag 8 maart, de internationale vrouwendag, organiseert het Zaanse Hannie Schaft comité weer een bijeenkomst bij het monument voor Hannie Schaft en Jan Bonekamp aan de Westzijde t.o. de Vermaning. Leerlingen van de Hannie Schaftschool, de school die het monument heeft geadopteerd, zullen gedichten voordragen. Na een toespraak worden bloemen gelegd door diverse organisaties. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Na afloop is er koffie in de Vertoeving aan de overkant van het monument.