Programma 4 mei Zaandam 2019

18.40-19.10 uur
Bezinningsmoment (onder auspiciën van Hart voor Zaanstad) in de Oostzijderkerk, Zuiddijk 1.

19.10-19.25 uur
Oproep tot deelname aan de Stille Tocht door het laten luiden van de klankschaal van het Mensenrechtenmonument.

19.15 uur
Vertrek Stille Tocht vanaf de uitgang van de Oostzijderkerk aan Zuiddijk 1, voorafgegaan door Drumband de Tamboermaten (met medewerking van Drumband de Saen).

Onderweg wordt gestopt voor kransleggingen bij de monumenten ter herdenking van de Februaristaking in 1941 (Wilhelminabrug) en de fusillade van tien verzetsmannen op 9 februari 1945 (Prins Hendrikkade).

19.30 uur
Opstellen zeeverkenners bij het monument in het Plantsoen van het Verzet aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat.

19.45 uur
Aankomst Stille Tocht bij het monument in het Plantsoen van het Verzet.

19.45-19.55 uur
Koraalmuziek door Het Zaans Showorkest (v/h de Verkade Harmonie) o.l.v. dirigent Bart Tuinman.

19.55-19.58 uur
Klokgelui.

19.58-19.59 uur
Signaal Taptoe, gespeeld door Hanno Spierenburg, trompetspeler Zaans Showorkest.

20.00 uur
2 minuten stilte.

De stilte begint bij de eerste klokslag van het 8 uur-signaal en het ontsteken van de straatverlichting.

20.02-20.03 uur
Gezamenlijk zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus van Nassouwe.

Wilhelmus van Nassouwe Een prinse van Oranje
ben ik van duitsen bloed. ben ik, vrij, onverveerd.
Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den doed.
Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Vanaf 20.04 uur
Dodenappèl, voorgelezen door Quinta Zonjee-Molenaar en Peter Heere.

‘Oorlog’ (van Toon Hermans), gezongen door Lotte Kuijt, Marit Sanders en leerlingen van de Zaanse theaterschool, begeleid door Elise Keep, pianiste.

Toespraak door wethouder Songül Mutluer.

‘Namen’ (gedicht van Louise Broekhuysen), voorgedragen door Maxime Ferrageau, leerlinge van het Pascalcollege.

‘Dertien in de oorlog’ (gedicht van India Rozemeijer) en ‘Angst’ (gedicht van Famke Top), voorgedragen door Daynah Verdonk en Famke Top, leerlingen van de Herman Gorterschool (de school die het monument heeft geadopteerd).

Gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen bij het monument (onder begeleiding van koraalmuziek).

Achtereenvolgens worden bloemen neergelegd door nabestaanden en familieleden, burgemeester Hamming, de afvaardigingen van diverse organisaties, leerlingen van de Herman Gorterschool en, tijdens het defilé, de overige aanwezigen.

Programma dodenherdenking Joodse Begraafplaats

zaterdag 4 mei, op de Joodse begraafplaats, Westzanerdijk 308-310 te Zaandam

  • Opening door Ruben D. Boas, voorzitter Joodse Gemeente Noord-Holland Noordwest
  • Gebed voor de slachtoffers van de Holocaust en korte toespraak door Rabbijn    Shmuel Spiero.  (Rabbijn licht de betekenis van de gebeden toe)
  • Toespraak Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad.
  • Ter nagedachtenis aan de 171 Joodse Zaanse slachtoffers worden alle namen en leeftijden opgelezen uit het Herdenkingsboek door:

Rita Visscher, wethouder
Wim Blank Oud verzetstrijder
Onno Hoekmeijer Voorzitter 4 en 5 mei comite Zaanstad
Els Veenis Oud Voorzitter 4 en 5 mei comite Zaanstad
Familie Meijer
Afra Mandjes, lid 4 en 5 meicomité
Ruben Boas

       2 minuten stilte
       Gedicht Diana Meijer            

  • Jizkor, psalm 23 gebed en eventueel Kaddish door rabbijn Shmuel Spiero
  • Bloemlegging.  
  • Afsluiting  door Ruben Boas,NB! Mannelijke aanwezigen wordt verzocht een hoofddeksel te dragen.