Gouwpark

Op vrijdag 20 oktober jl. is het bord voor de omgekomen Zaandamse verzetsstrijders, naar wie de straten in Gouwpark genoemd zijn, onthuld. Sjef Swolfs, zoon van een van de vernoemde verzetsstrijders, Erik Schaap en Herman van Kordenoordt hadden hiertoe het initiatief genomen. Tijdens de onthulling spraken Rina Schenk, voorzitter van het 4 en 5 mei Comité, Stadsdichter Lisa van Tongeren en wethouder René Tuijn. Ondanks het onstuimige herfstweer was de opkomst groot.

Herman van Kordenoordt, penningmeester 4 en 5 mei Comité Zaanstad

Rina Schenk – fotografie: Pascal Fielmich

 

 

 

 

 

 

 

 

Klok die half acht slaat

Een geest die niet buigt komt met vele geluiden. Dat van krakende vuisten en
een gloeiend hart, dat een onwis ritme geeft aan wat alle vormen aan kan
nemen. Het geschuifel van de toekomst op een slap koord met een spoor van
zorgen achter zich aan, dat van een taai web dat sluit en zij die erin verstrikt
raken. Zich klaarmaken als er geen ontkomen is. In de verte hun kinderen. En zij:
pieker niet om iets wat zo moet zijn.

Een geest die niet buigt komt met vele geluiden, een duingewas dat zich
uitstrekt om ze op te vangen, ruisend zand dat droog bloed naar de zee draagt.
De klok die half acht slaat en de schoten. De takken van bomen die zich in
elkaar vlechten om het snel te kunnen dempen. Terwijl hun toppen alvast naar
de hemel wijzen. Trillend hout van een smeulende boerderij, een dun Wilhelmus
op de laatste reis.

Een geest die niet buigt komt met nieuwe geluiden, van mensen in hun
voertuigen die navigeren op basis van hun namen, door nieuwe straten. Zoals
we een weg zoeken door een tijd waarin hun levens onze paden zijn.
Het verleden is geen vreemde wijk.

Lisa van Tongeren Stadsdichter van Zaanstad

Lisa van Tongeren – Fotografie: Pascal Fielmich