Leonardus Blommaert

Leonardus Blommaert werd geboren op 05-10-1902 in Hulst (Zeeuws Vlaanderen).

Vader van Leonardus was Petrus Johannes, metselaar van beroep, en zijn moeder was Maria Anna van Huffel, beiden geboren te St Janssteen.
Op 08-08-1924 trouwde hij met Maria Johanna Kant in Sint Jansteen.

Blommaert was grondwerker, maar ook wel metselaar. Hij woonde met zijn vrouw op de Dorpsstraat 679 (Later Noordeinde?) te Assendelft.

Hij is kort na het begin van de oorlog overleden na een noodlottig ongeval ? in een ‘verpleeghuis’ aan de Oudebeestenmarkt nr 1 te Veurne op 24-02-1941 s ’morgens om 04.00.

Veurne is een plaats aan de kust in West-Vlaanderen/België. Hij werd 38 jaar oud.

Het gebouw aan de Oudebeestenmarkt  was in die tijd in gebruik als rusthuis voor oudere dames. Waarschijnlijk werd hij vanwege spoed opgenomen in de ziekenzaal van het katholiek rusthuis. De twee getuigen bij de aangifte bij de burgemeester zijn Augusta Cloet( zuster Rita) kloosterzuster en Jozef Danneel ( brievenbesteller)

Zie ook het document van de burgerlijke stand in Veurne hieronder.

Onbekend is niet alleen zijn doodsoorzaak maar ook waarom hij zich in de buurt van Veurne bevond. Op weg naar Frankrijk wellicht. Van een oorlogshandeling ter plekke is na onderzoek niets gebleken. Blommaert werd begraven in Veurne.

De overlijdensakte in Nederland is op 22-11-1946 opgemaakt in Assendelft.

  1. Blommaert is herbegraven op De Rooms Katholieke begraafplaats Heilige Odulphus Parochie, Dorpsstraat 570  te Assendelft.

Hieronder de overlijdensacte uit Veurne in België /West-Vlaanderen:

Blommaert